پروژه ها

تحلیل محیط داخلی و خارجی

نمایش اطلاعات

معماری سازمانی

نمایش اطلاعات

ارزیابی و زمان سنجی جهت بهبود خط تولید

نمایش اطلاعات

امکان سنجی تولید پلی استر PET گرید ویژه

نمایش اطلاعات

طراحی ساختار شبکه ای فرآیند محور

نمایش اطلاعات

تدوین طرح پایلوت اشتغالزایی پایدار مناطق محروم

نمایش اطلاعات