مرکز مشاوره مدیریت نوین دوره های آموزشی مختلفی را در زمینه های مختلف کسب و کار ارائه می دهد. این دوره ها برای کمک به حرفه ای ها برای رشد مهارت و توانمندی ها طراحی شده اند.

دوره های آموزشی مرکز مشاوره مدیریت نوین توسط متخصصان با تجربه در زمینه های مختلف کسب و کار تدریس می شوند. این دوره ها شامل مباحث نظری و عملی هستند و به شرکت کنندگان کمک می کنند تا دانش و مهارت های لازم را برای موفقیت در دنیای کسب و کار کسب کنند.

برخی از دوره های آموزشی ارائه شده توسط مرکز مشاوره مدیریت نوین عبارتند از:

این دوره ها در قالب های مختلف ارائه می شوند، از جمله:

عناوین دوره های آموزشی مرکز مشاوره مدیریت نوین